Kulloon nuorisokerho

Nuorisokerhoo kokoontuu taas kun tilanne sen sallii.

Neste avustaa kerhotoimintaamme myös tänä vuonna.

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.