Ungdomsklubben i Kullo

Klubbkvällarna för 7–15 åringar fortsätter våren 2024 varannan torsdag kl. 18–19.30 på Byagården. Klubben är avgiftsfri! Anmälning på plats.

15.2 Pysselkväll och pizza 

29.2 Teckenspråk och hodare  

14.3 Påskpyssel och glass 

4.4 Spelkväll och smörgås - ta med eget spel!

18.4 Utekväll, utelekar och smörgås - ta med egen käpphäst!

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.