Ungdomsklubben i Kullo

Klubbkvällarna för lågstadie- och högstadieelever fortsätter när situationen igen tillåter smmanträden.
Neste understöder vår klubbverksamhet också i år.

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.