Ungdomsklubben i Kullo

Klubbkvällarna för lågstadie- och högstadieelever fortsätter varannan tisdag kl. 18 på Byagården under våren 2023.

 

Vårens kulbbkvällar
Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.